Az aradi vértanúk napja - Október 6.

Tisztelt Olvasók, Kedves Vasváriak!

Tiszavasvári számára a város névadója - az egyik legnagyobb forradalmár és szabadságharcos, hősi halált halt szülöttje – Vasvári Pál miatt kiemelt emléknap a mai.

172 éve a mai napon végezték ki Aradon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc parancsnokait, katonai vezetőit, és Pesten az V. Ferdinánd király által kinevezett magyar kormány miniszterelnökét Batthyány Lajost. E hősök a király által elfogadott áprilisi törvények által felhatalmazva azok védelmében harcoltak a szabálytalanul leváltott királyra hivatkozva Ferenc József seregei ellen, mivel a bécsi udvar nem fogadta el a független magyar kormány működését. Saját erejük kevésnek bizonyult de az orosz cár segítségként küldött 200 000 fős hadseregével kiegészítve átfordult a harcok mérlege és Világosnál az orosz csapatok előtt 1849 augusztus 13-án a fő csapatok letették a fegyvert. Ezzel a magyar vezetés kifejezte, hogy az idegen intervenciós seregek túlereje miatt kell feladniuk a küzdelmet.

A vértanúk, bár a kegyelem ígérete mellett tették le a fegyvert mégis sor került a kivégzésükre. Harcuk nem volt hiába, hiszen 1867-ben a forradalom és szabadságharc eredményeiből kiindulva születik meg a kiegyezéssel Ausztria-Magyarország létrejötte, hazánk történetének legnagyobb fejlődést megélő korszaka.

 

Batthyány Lajos utolsó szavaival búcsúzom:

„… Éljen a Haza!”

 

Zsólyomi Levente

Történész –Múzeumvezető