Szabadegyetem előadás - Dessewffy Blanka életútja

  A Vasvári Pál Múzeum és a múzeum baráti köre a Dessewffy emlékhét alkalmából Szabadegyetemi előadásra invitálja a tisztelt érdeklődőket. Szeptember 15-én kedden délután 17 órától "Egy mágnásasszony  szereplehetőségei a 19. században" címmel
Dessewffy Blanka életútját ismerhetjük meg - dr. Zsoldos Ildikó Nyíregyházi Főiskolai docensének előadásában.

Dessewffy Blanka (Dessewffy Emil lánya) nagyon sokat utazot külföldön, de hazáját mindennnél jobban szerette.


" Nékem hazánk a legszebb, legjobb, legtökéletesebb országnak tetszik. Hasonlóan a vándormadarakhoz, el hagyhatjuk ugyan időnként hazánkat, hanem soha sem építsük állandó fészkünket idegen honban, maradjunk itt hűségesen ’s énekeljük halhatatlan költőnkkel: A nagy világon e kívül / Nincsen számodra hely / Áldjon vagy verjen a sors keze, / Itt élned, halnod kell!” - nyilvánította ki hazaszeretetét a romantikus életérzéssel áthatott 16 éves Blanka.

Blanka művelt arisztokrata hölgy lévén e négy nyelven kívül természetesen németül is kifogástalanul írt és beszélt.Életét a szabolcsi  főispánnal  báró Vécsey Józseffel kötötte össze, amelyből nyolc gyermeke született.