A világ sokat köszönhet Kabay Jánosnak

  Szerdán volt 78 éve annak, hogy hatalmas fájdalmak közepette elhunyt Kabay János feltaláló a morfin gyártás atyja. Kabay János 1896. december 27-én született Büdszentmihályon. 1915-ben a műegyetem Vegyészmérnöki Karára iratkozott be, de tanulmányai elvégzésében megakadályozta a világháború. Katonának vonult be, majd a háború után bátyja hajdúnánási gyógyszertárában gyakornokoskodott. 1920-ban gyógyszerészetre iratkozott be és 1923-ban gyógyszerész oklevelet nyert. A Gyógynövény kísérleti Állomáson vállalt állást. A morfiumot addig a világon csak ópiumból állították elő. Fáradságos kísérletek után neki sikerült elsőként a világon egy megfelelő eljárást találnia (morfin kivonása mákszalmából), amelyre 1925-ben nyújtotta be első szabadalmát.

1927-ben alapította igen csekély tőkével az Alkaloida Vegyészeti Gyárat Büdszentmihályon. Gyára sokáig súlyos anyagi nehézségekkel küzdött, gyakran az összeomlás előtt állt. Az anyagiak előteremtése állandó problémákat, gondokat okozott, ám ezek ellenére Kabay szívósan folytatta kutatásait. Kutatásait azonban Kabay nem szüntette meg, a hozamot akarta növelni még jobb módszerrel.

Az első üzem

A zöld mákból való előállításnak sok hátránya volt. Sikerült végre módszert kidolgozni a száraz, csépelt mákból történő gyártásra is. Ekkor már az állam is felismerte Kabay felfedezéseinek nemzetgazdasági jelentőségét és némi támogatást nyújtott a morfium előállítási kísérleteihez.


Kelp Ilona és Kabay János Fotó: VPM

A harmincas évek elején az Alkaloida gyár már el tudta látni az ország szükségletét, csakhamar exportra is termelt. 1934-ben a Népszövetség Kábítószer ellenőrző Bizottsága meghívta, hogy Genfben ismertesse módszerét és eljárást dolgozzon ki a morfin kivonására mákszalmából. Az úgynevezett száraz eljárás meghozta Kabaynak a világhírnevet, módszerét tíz országban szabadalmaztatták. A mákfejből előállított morfint a hazai szükségletek kielégítése mellett főleg külföldre szállították. A hagyományos ópiumtermelő országok azonban – ópiumexportjukat féltve – a legképtelenebb vádakkal illették hazánkat.

A kezdetek Fotó: VPM

Többek között azzal, hogy a magyar morfin termelés mögött a kábítószer élvezet elterjedése áll. A gyár felvirágzását nem érhette meg. Egy sérvműtét után fellépő orbánc fertőzés végzett vele. 1936. január 29-én Budapesten hunyt el nagy fájdalmak közepette .Kabay a magyar alkaloid gyártás megteremtője, módszerét világszerte ma is használják. Sírja a budapesti Farkasréti temetőben található. Emlékét  és munkásságát a  tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum ipar és technikatörténeti gyűjteménye őrzi.