85 éve hunyt el Dessewffy Aurél az utolsó országbíró

85 éve ezen a napon halt meg Gróf Dessewffy Aurél az utolsó országbíró, az MTA igazgatóságának tagja. Gróf Dessewffy Aurél Büdszentmihályon (ma: Tiszavasvári) született 1846. január 16. és Budapesten halt meg 1928. március 28-án. Dessewffy Emilnek, az MTA tiszteleti tagjának és elnökének a fia. Budapesten végzett jogot, majd Németországban közgazdasági tanulmányokat folytatott. 1874. és 1883. között országgyűlési képviselő volt. 1883. után a Tisza-kormány ellenzékéhez, Apponyi Albert pártjához csatlakozott. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület alelnöke, majd elnöke lett. 1906-ban a főrendiház elnökévé nevezte ki a király.

Erről a tisztségéről 1910-ben lemondott és visszavonult a politikától. 1917. július 31-én IV. Károly magyar király kinevezte országbíróvá. 1927-től a felsőház tagja volt.Gróf Dessewffy Aurél atyja büdszentmihályi birtokán élt hosszabb ideig. Dessewffy Aurél a magyar főrendiház konzervatív pártjának legnagyobb szónoka, írója és zsurnalisztája volt. Kazinczy Ferenc, atyjának barátja, aki gyakran megfordult a Dessewffy-kastélyban, nagy befolyással volt a minden szép és jó iránt fogékony ifjúra, „ízlésének, tollának s nyelvének nemesítésére”. Magánúton megtanult németül, franciául és angolul, így az ezeken a nyelveken író mesterek munkáiból sajátította el az államtudományokat és a diplomáciát. Ezáltal olyan gazdag ismeretekre tett szert, amelyeket később a politikai és a hírlapírói pályáján olyan fényesen tudott kamatoztatni. Különösen kedvelte az angolokat, közülük is Jeremy Bentham jogtudós és filozófus írásait.

Élénken részt vett a közügyek minden ágában: íróként, akadémikusként, a színházi bizottmány tagjaként, majd az 1838. évi nagy pesti árvíz után, mint a segélyező bizottmány buzgó és munkás tagja. Már 1833-ban levelező tagjává választotta az Akadémia, 1836-ban pedig a Kisfaludy Társaság alapító tagjai közé is belépett. A tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum a Dessewffy család emlékét a közeljövőben egy új időszaki kiállításon szeretné bemutatni amelynek előkészületei (kutató munka, forgatókönyv, műtárgyak restaurálása) már az elmúlt évben elkezdődtek és várhatóan idén ősszel befejeződnek.

Forrás:dessewffy.hu /Komiszár Dénes