Állandó

Tiszabüdi Tiszta szoba

A mai tiszavasvári egyik település része az Árpád-kori Büd a XVI. században a török hódítás során   elnéptelenedett.Több újratelepítési kísérlet után 1672-ben két örmény kereskedõ, Dogály János és Konstantin görög katolikus kárpát-ukrán családokat hozott ide birtokukra, akik a mai büdiek törzsökös részét képezik.A kiállítás az 1930-as évek tiszta szobáját rekonstruálja. Sarkos elrendezésben találhatók a berendezési tárgyak, köztük Szabó Erzsébet 1861-bõl származó kelengye ládája.

Szent sarokban a komód felett tükör lóg, a komódon a görög katolikusok szent szobrai (Szûz Mária, Szent Antal a kis Jézussal, egy zenélõ feszület) állnak. E szobában tekinthetõk meg a helyben készült szûrök, ködmönök és kis bundák jeles darabjai is, melyek inkább a nagyállattartó szilaj pásztorkodás Hortobágy melléki hatásaira utalnak.